Loading...

Bij een echtscheiding handelt het in
hoofdzaak om drie zaken:

a. De wettelijke ontbinding van het huwelijk door middel van een verzoekschrift bij de Arrondissements-rechtbank, eventueel aangevuld met een reeds getekend convenant;

b. Het verdelen van de gemeenschappelijke bezittingen waarbij men natuurlijk rekening houdt met eventueel van toepassing zijnde huwelijkse voorwaarden, pensioenrechten en alimentatie voor kind en partner;

c. In geval er kinderen zijn dan worden niet alleen afspraken vastgelegd over alimentatie, maar ook over voogdij en de omgangsregeling.

Wij adviseren ook inzake:

Het heeft de voorkeur dat dit in goed onderling overleg geschiedt, waarbij men elkaar niet onnodig benadeelt. Dit overleg kan worden gesteund door wederzijdse adviseurs, taxaties en vermogensopstellingen. Ook het fiscaal aspect van een scheiding kan een rol spelen.

Het kan voorkomen dat men in onderling overleg niet tot overeenstemming komt. In dat geval is het aan te bevelen om de hulp van een vertrouwenspersoon in te roepen. Dit kan ook een mediator zijn. AGIB helpt u met advies! 
Zie ook Mediation. (Advies Prive)