Loading...

Wat is mediation?

Mediation biedt de mogelijkheid tot het gezamenlijk oplossen van een conflict onder begeleiding van een deskundig en neutrale persoon: de mediator of bemiddelaar.

U heeft een conflict met iemand of een organisatie. Geeft u de rechter het laatste woord of lost u het geschil samen op? 
Is er nog ruimte voor (verdere) onderhandelingen?

Mediation focust niet op de juridische kant van de zaak en 'gelijk krijgen', maar wel op de onderliggende belangen. De ervaren bemiddelaar van AGIB werkt strikt onafhankelijk en doelgericht naar oplossingen voor alle betrokken partijen. De bemiddelaar inventariseert de wederzijdse belangen en helpt partijen een aanvaardbare oplossing te vinden, welke dan schriftelijk wordt vastgelegd.

Wij adviseren ook inzake:

Waarom mediation/bemiddeling?

Mediation werkt snel, eenvoudig en (hoge) kosten worden voorkomen. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd en partijen houden de uitkomst in eigen hand. Mediation geeft ruimte voor creatieve en duurzame oplossingen. De relatie blijft behouden of wordt op een goede manier afgesloten. Van alle mediations en bemiddelingen slaagt méér dan 70 procent! Snel en efficiënt!

Wanneer mediation/bemiddeling?


In alle gevallen waar men (niet) met elkaar verder wil (of moet) zal een duurzame oplossing gevonden moeten worden. Daarom is de keuze voor mediation/bemiddeling bij echtschei-dingen, arbeidsconflicten en zakelijke conflicten. De bemiddelaar is ook specialist in alle soorten van financiële en juridische afwikkelingen.

Liever duurzame en werkbare oplossingen dan slepende conflicten en ruzies!